Gewoon voor iedereen

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Inleiding

Belangrijkste pijler voor Lokaal op 1 zijn onze inwoners.
Wij vinden dat de lokale gemeenschap op de eerste plaats komt. Deze gemeenschap is capabel om aan te geven wat noodzakelijk is en waar de prioriteiten liggen voor een betere leefgemeenschap. Het gemeentebestuur moet daar dankbaar gebruik van maken.
In het gemeentelijk functioneren is de zorg voor vitale kernen te veel een papieren doelstelling. Het in stand houden en ontwikkelen van vitale kernen is niet alleen een kwestie van het stapelen van stenen, maar in de hedendaagse samenleving nog meer het ontwikkelen en stimuleren van betrokkenheid bij het wel en wee van onze dorpen en buurtgemeenschappen.

Daarbij horen het overdragen van verantwoordelijkheden en het geven van kansen op het maken van eigen keuzes.
Wij stellen de inwoners van de kernen centraal en vinden het belangrijk dat het dorpsbelang doorklinkt in het algemeen belang. Wij gaan er alles aan doen om met uw steun en inbreng een optimaal woon- werk- en leefklimaat te realiseren voor alle inwoners van Krimpenerwaard.

Lokaal op 1 . . . gewoon voor iedereen!

Focuspunten

  • Lokaal op 1 is er voor iedereen, dus voor alle inwoners van de hele Krimpenerwaard
  • Gemeentelijke dienstverlening: digitaal waar het kan, fysiek waar het nodig is. Maatwerk is ons uitgangspunt.
  • Het opstellen van een visie voor de kleine dorpskernen lijkt ons noodzakelijk, essentieel is dat iedere kern haar identiteit behoud met voldoende inspraak van onze inwoners.
  • Lokaal op 1 wil meer woningbouw (huur of zelfbouw) voor jong en oud. Nieuwbouw evenredig verdelen over de kernen van onze gemeente. De bouw van eenpersoonsunits en levensloopbestendige woningen willen wij stimuleren.
  • In de Krimpenerwaard moeten we zuinig zijn op onze boeren, geef boeren de ruimte om te doen waar zij goed in zijn: het houden van vee en het beheren van de natuur.
  • Lokaal op 1 wil duurzaamheid bevorderen, waarbij wij van mening zijn dat het specifieke Landschap in de Krimpenerwaard behouden moet blijven.
  • Wij willen ook culturele activiteiten faciliteren, in iedere kern een dorpshuis vinden wij een noodzaak, het behoud van sport- en recreatieve voorzieningen groot belang, onderlinge samenwerking bevorderen.
  • Lokaal op 1 staat voor het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Verbeteren van de ontsluiting van de Krimpenerwaard is daarbij noodzaak
  • De biodiversiteit verbeteren in samenwerking met onze partners in het samenwerkingsverband “Prachtlint”.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!