Wonen

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en Wonen

In elke kern moet naar evenredigheid nieuwbouw worden gerealiseerd. Immers elk dorp heeft nieuwe aanwas nodig voor een vitaal verenigingsleven en middenstand. Jonge gezinnen kunnen dan blijven wonen in Krimpenerwaard.

Lokaal Op 1 is van mening dat er veel gevarieerder moet worden gebouwd, 1 persoons units, maar ook meer bouwpercelen ten behoeve van de zgn. Knarrenhofjes. Er is veel behoefte aan de bouw van sociale huurwoningen c.q. bouw van huurwoningen voor middeninkomens.

Lokaal op 1 is sterk voorstander van de leefbaarheid in onze kernen, braakliggende terreinen zoals het IHC-terrein in Krimpen a/d Lek vragen soms om een bemiddelende houding van het gemeentebestuur.
Daarnaast moet het mogelijk gemaakt worden dat niet alleen de grotere projectontwikkelaars in onze gemeente kunnen bouwen maar dat ook andere plannen van inwoners bezien worden, vooral bij kleine bouwpercelen.

De groep ouderen binnen onze gemeente neemt toe. Nu de rijksoverheid ervan doordrongen is dat verzorgingshuizen niet eens een slechte optie waren, zal de gemeente alles in het werk moeten stellen om deze woonvoorzieningen of alternatieve woonvormen weer een plekje in onze samenleving te geven. De gemeente zal ouderen die zelfstandig willen blijven wonen voldoende moeten ondersteunen om dit mogelijk te maken.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!