Werken

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en Werken

Een goede economische bedrijvigheid stimuleert de welvaart. Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is de motor van de economische groei. De coronapandemie heeft veel economische schade toegebracht aan horeca, middenstand en bedrijven, onze maatschappij kan niet zonder ondernemers, steun is daardoor noodzakelijk. Met name startende ondernemers moeten kansen krijgen.

Lokaal Op 1 streeft naar meer bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. De gemeente heeft behoefte aan nieuwe bedrijventerreinen, verbetering en/ of vernieuwing van deze terreinen. Internationale bedrijven moeten we zien te behouden. De gemeente kan daarin volgens ons een stimulerende rol in vervullen.

Kwetsbare inwoners van de Krimpenerwaard en dan met name, mensen met een beperking hebben meer veiligheid op hun werk nodig. Daar zullen dus ook de beschutte werkplekken voor moeten blijven bestaan. Voor deze mensen moet er werkgelegenheid zijn waar ze zich veilig voelen, gelukkig zijn en gewaardeerd worden.

Lokaal Op 1 vindt dat recreatie en toerisme in de gehele Krimpenerwaard moet worden bevorderd. Onze mooie Krimpenerwaard verdient dat.
Denk aan onze kanoroutes, de prachtige natuur, golfbaan, wandelpaden, fietsroutes, surfplas enz.
De focus moet hierbij liggen op de verbinding van het buitengebied, met watersportkansen en omliggende steden. Er moet serieus geld komen voor publiciteit in landelijke bladen en het promoten van de Krimpenerwaard op beurzen. Hier kan de stichting Krimpenerwaard een grote rol spelen.
De groenalliantie heeft prachtige recreatiegebieden gerealiseerd.
Campertoerisme groeit de laatste jaren enorm. Lokaal Op 1 steunt een onderzoek naar realisering van camperplaatsen met voorzieningen.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!