Selecteer een pagina

Werken

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en Werken

Een goede economische bedrijvigheid stimuleert de welvaart. Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is de motor van de economische groei. De coronapandemie heeft veel economische schade toegebracht aan middenstand en bedrijven, onze maatschappij kan niet zonder ondernemers, steun is daardoor noodzakelijk. Met name startende ondernemers moeten kansen krijgen. Lokaal op 1 is van mening dat winkeliers zelf moeten uitmaken of zij met zon- en feestdagen hun winkel willen openen.

Lokaal Op 1 streeft naar meer bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. Onze voorkeur gaat wel uit naar bedrijven met gemiddeld meer medewerkers per m². De gemeente kan daarin volgens ons een stimulerende rol in vervullen.

 

Vooral in het weekend wordt er veel alcohol verkocht in de supermarkt. Dit wordt op straat genuttigd (indrinken), daarna worden horecabedrijven bezocht, dat weer overlast geeft. Lokaal OP 1 pleit voor meer handhaving op gebruik van alcohol in de openbaarheid.
Kwetsbare inwoners van de Krimpenerwaard en dan met name, mensen met een beperking hebben meer veiligheid op hun werk nodig. Daar zullen dus ook de beschutte werkplekken voor moeten blijven bestaan in de Krimpenerwaard. Voor deze mensen moet er werkgelegenheid zijn waar ze zich veilig voelen, gelukkig zijn en gewaardeerd worden. De sociale werkplaatsen moeten dus weer gere- integreerd worden.

Lokaal Op 1 vindt dat recreatie en toerisme in de gehele Krimpenerwaard moet worden bevorderd. Onze mooie Krimpenerwaard verdient dat. Denk aan onze kanoroutes, de prachtige natuur, golfbaan, wandelpaden, fietsroutes enz.
De focus moet hierbij liggen op de verbinding van het buitengebied, met watersportkansen en omliggende steden. Er moet serieus geld komen voor publiciteit in landelijke bladen en het promoten van de Krimpenerwaard op beurzen.
Campertoerisme groeit de laatste jaren enorm. Lokaal Op 1 steunt een onderzoek naar realisering van camperplaatsen met voorzieningen.

Landbouw en veeteelt zijn een essentieel onderdeel van Krimpenerwaard en de verschillende dorpen. Een steeds terugkerend overleg met deze sector is dan ook van groot belang. Uitbreiding moet mogelijk zijn, met inachtneming van een goede balans tussen milieu en bedrijfsvoering. Agrariërs spelen immers een belangrijke rol in het natuurgebied en op het gebied van milieu en het terugbrengen van de CO2-problematiek.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!

6 + 12 =