Selecteer een pagina

Wonen

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en Wonen

In elke kern moet naar evenredigheid nieuwbouw worden gerealiseerd. Immers elk dorp heeft nieuwe aanwas nodig voor een vitaal verenigingsleven en middenstand. Jonge gezinnen kunnen worden overgehaald in Krimpenerwaard te komen wonen door bijvoorbeeld sociale koopwoningen te bouwen.
Lokaal Op 1 vindt dat voor elke kern plannen moeten worden gemaakt voor bouwlocaties buiten bestaand bebouwd gebied. Overleg opstarten hierover met de provincie is noodzakelijk. Inbreilocaties zijn natuurlijk goed, maar gaan dikwijls ten koste van het weinige groen. Nieuwe woningen willen wij voorzien van milieuvriendelijke energiemiddelen.
Lokaal Op 1is van mening dat er veel gevarieerder moet worden gebouwd, 1 persoons units voor alleenstaanden maar ook meer bouwpercelen ten behoeve van de zgn. Knarrenhofjes, uiteraard vraagt de sociale bouw de nodige aandacht maar er moet ook gebouwd worden voor middeninkomens.
Daarnaast moet het mogelijk gemaakt worden dat niet alleen de grotere projectontwikkelaars in onze gemeente kunnen bouwen maar dat bij kleine bouwpercelen jongeren zelf een kans krijgen om hun dromen te verwezenlijken, daarbij moet dan bekeken worden wat de gemeente eventueel aan grondprijzen kan doen, wellicht erfpacht of de mogelijkheid de grondprijs over meerdere jaren uitspreiden (zie voorbeelden startersleningen, waarbij aanvullende leningen mogelijk waren)

In elke kern moet naar evenredigheid nieuwbouw worden gerealiseerd. Immers elk dorp heeft nieuwe aanwas nodig voor een vitaal verenigingsleven en middenstand. Jonge gezinnen kunnen worden overgehaald in Krimpenerwaard te komen wonen door bijvoorbeeld sociale koopwoningen te bouwen.
Lokaal Op 1 vindt dat voor elke kern plannen moeten worden gemaakt voor bouwlocaties buiten bestaand bebouwd gebied.

Overleg opstarten hierover met de provincie is noodzakelijk. Inbreilocaties zijn natuurlijk goed, maar gaan dikwijls ten koste van het weinige groen. Nieuwe woningen willen wij voorzien van milieuvriendelijke energiemiddelen.
waren)

 

Lokaal Op 1is van mening dat er veel gevarieerder moet worden gebouwd, 1 persoons units voor alleenstaanden maar ook meer bouwpercelen ten behoeve van de zgn. Knarrenhofjes, uiteraard vraagt de sociale bouw de nodige aandacht maar er moet ook gebouwd worden voor middeninkomens.
Daarnaast moet het mogelijk gemaakt worden dat niet alleen de grotere projectontwikkelaars in onze gemeente kunnen bouwen maar dat bij kleine bouwpercelen jongeren zelf een kans krijgen om hun dromen te verwezenlijken, daarbij moet dan bekeken worden wat de gemeente eventueel aan grondprijzen kan doen, wellicht erfpacht of de mogelijkheid de grondprijs over meerdere jaren uitspreiden (zie voorbeelden startersleningen, waarbij aanvullende leningen mogelijk waren)

 

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!

13 + 15 =