Leven

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 en Leven

Lokaal Op 1 wil zich vooral richten op de levensvatbaarheid en de kwaliteit van de samenleving in de verschillende kernen. Wonen, winkelen, scholen, maar bijvoorbeeld ook op een woonomgeving die schoon, levendig en veilig is.

Lokaal Op 1 vindt dat permanent moet worden gewerkt aan het verbeteren van het veiligheidsgevoel. Daarom moeten wijkagenten en Boa’s zich nadrukkelijker manifesteren als aanspreekpunt.

Lokaal Op1 staat het gebruik van meer openbare beveiligingscamera’s voor op plekken waar de grootste onveiligheidsgevoelens worden ervaren. Eventuele plaatsing wordt in overleg met de aanwezige bedrijven, winkels en instellingen uitgevoerd. Wellicht biedt het plaatsen van dynamische verlichting uitkomst op donkere plekken in straten/gebieden.

De kwaliteit van leven in een dorp wordt bepaald door vele factoren, zoals winkels, scholen, sport en recreatie. Maar ook veiligheid, bereikbaarheid en beschikbaarheid van goede zorg, spelen een grote rol. Leegstand van bedrijfspanden moet zoveel mogelijk voorkomen worden. Het stimuleren van een goed ondernemersklimaat is daarbij van groot belang.

Lokaal Op 1 vindt het belangrijk dat inwoners kunnen blijven beschikken over een ruim aanbod aan sportieve en recreatieve voorzieningen. Culturele activiteiten zijn onmisbaar voor elk dorp. Een goede ondersteuning van vrijwilligers is hiervoor noodzakelijk. Het subsidiebeleid wordt hierop afgestemd.
Lokaalop1 is van mening dat in elke kern een dorpshuis moet komen/zijn. Nieuwe ideeën /ontwikkelingen dienen zoveel waar mogelijk te worden gestimuleerd.

Schaatsen zit in de genen van de Krimpenerwaard, wij leveren immers keer op keer diverse topsporters af.
Mochten de plannen van het Sport functioneel Centrum Midden Holland levensvatbaar zijn dan zou Lokaal op 1 zich willen inzetten om deze sportvoorziening in een van onze kernen geplaatst te krijgen.
Onze gemeente kan economisch gezien veel baat hebben bij plaatsing van zo’n centrum, denk aan een transferium, vergaderzalen, sportwinkel enz. Het plaatsen van een hotel of andersoortige accommodatie sluit daarbij aan.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!