Selecteer een pagina

Focuspunten

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 : Focuspunten

 • De gemeente is er voor de inwoner en niet andersom
 • Gemeentelijke dienstverlening: digitaal waar het kan, fysiek waar het moet
 • Stimuleren van een goed ondernemersklimaat
 • Verbeteren van de ontsluiting van de
 • Krimpenerwaard m.b.t Algerabrug en tweede ontsluiting.
 • Nieuwbouw van woningen evenredig verdelen over de dorpen
 • Bij woningbouw meer aandacht voor huisvesting van ouderen, zorginstellingen moeten terug, maar ook andere woonvormen ( z.g. knarrenhofjes) zijn noodzakelijk
 • Meer woningbouw voor jongeren, bv 1 persoonsunits moet mogelijk zijn.
 • Meer kansen voor jongeren die zelf huizen willen bouwen.
 • Geen woningbouw op vervuilde grond.
 • De samenleving in de dorpen is gericht op leefbaarheid en kwaliteit van voorzieningen
 • De veiligheid in onze kernen moet gewaarborgd zijn, aanrijtijden hulpdiensten ambulances, brandweer en politie moeten aan wettelijke taken voldoen.
 • Wijkagenten en BOA’s moeten makkelijk aanspreekbaar zijn. Het doen van aangiftes moet effectiever.
 • Geen lange wachttijden meer m.b.t. het Vraagafhankelijk Vervoer
 • Lokaal op 1 vindt het behoud van sport- en recreatieve voorzieningen van groot belang, onderlinge samenwerking bevorderen
 • Wij willen ook Culturele activiteiten faciliteren, in iedere kern een dorpshuis
 • Zelfredzaamheid inwoners ondersteunen door maatwerk, goede samenwerking en communicatie
 • Streven naar een dependance van de huisartsenpost (HAP)in de westhoek van de Krimpenerwaard.
 • Uitbreiding verpleeg/ revalidatie bedden in de Krimpenerwaard
 • Stimuleren van toerisme in onze GEHELE Krimpenerwaard
 • Aandacht voor luchtvervuiling middels toezicht op ontgassende schepen en overlast veroorzakende openhaarden.
 • Draagvlak vergroten voor energietransitie. Energietransitie moet betaalbaar blijven voor onze inwoners.
 • Er is meer dan zonnepanelen en windmolens. Daarom moeten we nieuwe visies op het gebied van Waterstof en Kernenergie op de voet blijven volgen.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!

12 + 2 =