Focuspunten

Bij Lokaal op 1 staat de inwoner centraal
en daar handelen we naar.
Leefbaarheid van onze kernen en omgeving zijn van groot belang. Vindt u dit ook? Doe dan met ons mee en sluit u bij ons aan.

Lokaal op 1 : Focuspunten

  • Lokaal op 1 is er voor iedereen, dus voor alle inwoners van de hele Krimpenerwaar;
  • Gemeentelijke dienstverlening: digitaal waar het kan, fysiek waar het nodig is. Maatwerk is ons uitgangspunt.
  • Het opstellen van een visie voor de kleine dorpskernen lijkt ons noodzakelijk, essentieel is dat iedere kern haar identiteit behoud met voldoende inspraak van onze inwoners.
  • Lokaal op 1 wil meer woningbouw (huur of zelfbouw) voor jong en oud. Nieuwbouw evenredig verdelen over de kernen van onze gemeente. De bouw van eenpersoonsunits en levensloopbestendige woningen willen wij stimuleren.
  • In de Krimpenerwaard moeten we zuinig zijn op onze boeren, geef boeren de ruimte om te doen waar zij goed in zijn: het houden van vee en het beheren van de natuur.
  • Lokaal op 1 wil duurzaamheid bevorderen, waarbij wij van mening zijn dat het specifieke Landschap in de Krimpenerwaard behouden moet blijven.
  • Wij willen ook culturele activiteiten faciliteren, in iedere kern een dorpshuis vinden wij een noodzaak, het behoud van sport- en recreatieve voorzieningen groot belang, onderlinge samenwerking bevorderen.
  • Lokaal op 1 staat voor het stimuleren van een goed ondernemersklimaat. Verbeteren van de ontsluiting van de Krimpenerwaard is daarbij noodzaak
  • De biodiversiteit verbeteren in samenwerking met onze partners in het samenwerkingsverband “Prachtlint”.

Is er iets waar u bij de gemeente tegen aan loopt?

Laat het ons weten!