Selecteer een pagina

Raadslid Jan-Cees Hoftijzer heeft raadsvragen gesteld over de asbestbedekking van een loods van Houthandel Boogaerdt in Krimpen aan de Lek. Met de grote brand van zondag 30 mei in Lekkerkerk in het achterhoofd vraagt hij zich af of er is geïnventariseerd of hier sprake is van een gevaarlijke situatie als er brand uitbreekt.

De grote brand op het Lekkerkerkse industrieterrein aan de Van Markenstraat heeft een aantal bedrijven in de as gelegd. Daarbij is geen asbesthoudend materiaal vrijgekomen. Bij Hoftijzer deed deze gebeurtenis de alarmbellen rinkelen voor wat betreft asbestdaken en bedrijven met risico tot het ontstaan van brand. Hij doelt op de houtloods van Houthandel Boogaerdt aan de Dorpsstraat in Krimpen aan de Lek.

“Deze loods is gelegen tussen de Lek en de openbare weg in het midden van het dorp en het dak is volledig bedekt met asbestplaten. Bij een brand en een zuidwestelijke wind – de meest voorkomende windrichting – is het duidelijk dat de volledige bebouwing van het dorp met asbest wordt overdekt,” licht Hoftijzer toe.

Hoftijzer wil van het College van B&W weten of er bij dit bedrijf een asbestinventarisatie door de brandweer heeft plaatsgevonden. “Als dit niet het geval is, kan zo’n inventarisatie dan worden gestart. En kan in overleg met Houthandel Boogaerdt actie worden ondernomen om het zeer gevaarlijke asbestdak te verwijderen?”