Selecteer een pagina

De politieke partijen hebben in Het Kontakt van dinsdag 6 juli hun visie gegeven op de naaste toekomst, zo ook Lokaal op 1.

De financiën van onze gemeente zien er gelukkig goed uit dankzij compensatiegeld van het Rijk, al blijven de kosten van de WMO en de jeugdzorg aandachtspunten.

Ondermijning moet stevig worden aangepakt. Illegale activiteiten moeten geen voedingsbodem vinden in Krimpenerwaard. Wij vragen aandacht voor de geluidsoverlast van motoren in het weekend. Kan het niet wat zachter? De Algeracorridor blijft belangrijk, voor de inwoners, zo ook voor het bedrijfsleven. Wij blijven aandringen op een tweede oeververbinding.

Wij zijn fel tegen het bouwen op vervuilde grond. De ervaring heeft ons geleerd, dat er in het verleden al teveel is misgegaan.

De energietransitie moet betaalbaar blijven. Lokaal op 1 is tegen windturbines in de Krimpenerwaard en er is meer dan zon- en windenergie.

Procedures aangaande bouwvergunningen moeten meer synchroon lopen, dit bevordert de realisatie van projecten.

Er moeten meer sociale en middenklasse huurwoningen worden gebouwd, hier is grote vraag naar.

Wij zijn niet voor de bouw van een nieuw gemeentehuis van tientallen miljoenen. Er is al genoeg besteed aan de bestaande gemeentekantoren. Verduurzamen kantoren Lekkerkerk en Stolwijk heeft onze voorkeur.

Sportpark de Weijdehoek dreigt de dupe te worden van de sportharmonisatie, dit mag niet gebeuren. Ook de voetbalharmonisatie is nog niet afgerond. In de cultuursector moeten nog goede afspraken worden gemaakt, maatwerk!  Verenigingen mogen niet omvallen. Voorzieningen via de WMO moeten eenvoudig aan te vragen zijn en tijdig worden geleverd. Stimuleren van hergebruik van middelen kan overwogen worden. De eigen bijdrage mag wat ons betreft weer inkomensafhankelijk worden.