Menu Sluiten

Focuspunten

 • Meer evenwicht in de bestuurlijke aandacht/ vertegenwoordiging
 • De gemeente is er voor de inwoner en niet andersom
 • Gemeentelijke serviceloketten in de kernen
 • Stimuleren van een goed ondernemersklimaat
 • Flexibeler openingstijden voor winkels en horeca
 • De regio Midden-Holland moet krachtiger, bij voorkeur aansluiting bij Metropoolregio Rotterdam-Den Haag
 • Nieuwbouw van woningen evenredig verdelen over de dorpen
 • Bij woningbouw meer aandacht voor huisvesting van ouderen zodat doorstroom kan worden bevorderd t.b.v. jonge gezinnen
 • Meer woningbouw voor jongeren
 • Het moet mogelijk worden om vergunningen sneller af te geven
 • Groenonderhoud moet naar een hoger niveau
 • Heropening van de Milieustraat Krimpen aan de IJssel voor de inwoners van de westhoek van de Krimpenerwaard
 • De samenleving in de dorpen is gericht op leefbaarheid en kwaliteit van voorzieningen
 • De veiligheid in onze kernen moet gewaarborgd zijn, aanrijtijden hulpdiensten ambulances, brandweer en politie moeten aan wettelijke taken voldoen
 • Wijkagenten en BOA’s moeten makkelijk aanspreekbaar zijn. Het doen van aangiftes moet effectiever
 • Geen lange wachttijden meer m.b.t. het Vraagafhankelijk Vervoer
 • Lokaal op 1 vindt het behoud van sport- en recreatieve voorzieningen van groot belang, onderlinge samenwerking bevorderen
 • Wij willen ook Culturele activiteiten faciliteren, opstellen culturele agenda lijkt ons wenselijk
 • Zelfredzaamheid inwoners ondersteunen door maatwerk, goede samenwerking en communicatie
 • Streven naar een dependance van de huisartsenpost (HAP)in de westhoek van de Krimpenerwaard
 • Uitbreiding verpleeg / revalidatie bedden in de Krimpenerwaard
 • De aanrijtijden van de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie) moeten voldoen aan de wettelijke eisen
 • Stimuleren van toerisme door onze GEHELE Krimpenerwaard
 • Bij informatieverstrekking door gemeente op het gebied van toerisme de gehele Krimpenerwaard belichten
 • Betere ontsluiting van de Krimpenerwaard met aandacht voor de Algeracorridor en vervoer over water

Verder lezen: Nawoord