Menu Sluiten

Lokaal op 1 & Werk

Een goede economische bedrijvigheid stimuleert de welvaart. Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) is de motor van de economische groei. De gemeentelijke accountmanagers die zich bezig houden met bedrijven, moeten nog meer de ogen en oren van de gemeente zijn voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Met name startende ondernemers moeten kansen krijgen. Lokaal op 1 is van mening dat winkeliers zelf moeten uitmaken of zij met zon- en feestdagen hun winkel willen openen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden in deze , tussen kernen in de gemeente Krimpenerwaard

Lokaal Op 1 streeft naar meer bedrijvigheid in de Krimpenerwaard. Hier ligt een schone taak voor Burgemeesters en Wethouders. Onze voorkeur gaat wel uit naar bedrijven met gemiddeld meer medewerkers per m². De gemeente kan daarin volgens ons een stimulerende rol in vervullen.

Wat de horeca betreft, wil Lokaal Op1 een eerlijk speelveld in heel de Krimpenerwaard. Vrije sluitingstijden met een uiterste sluitingstijd van 3.00 uur.

Er is de afgelopen jaren een wildgroei ontstaan van theetuinen , die als theetuinen starten en vervolgens uitgroeien tot volwaardige horecabedrijven, dit alles zonder toestemming, Drank en Horecavergunning en zonder de juiste inrichtingseisen. Wij zijn niet tegen het vestigen van theetuinen noch andere horecabedrijven, wel vindt Lokaal op 1 dat deze bedrijven aan gelijke eisen moeten voldoen als de reeds bestaande horecabedrijven.

Bestaande evenementen blijven qua sluitingstijden van kracht, zoals het in de oude voormalige gemeenten was. Dat beleid wordt gesteund door Lokaal Op1. Echter nieuwe evenementen mogen slechts op de zaterdag doorgaan tot 23.00 uur. Dat vinden wij bizar, dit is oneerlijke concurrentie.

Vooral in het weekend wordt er veel alcohol verkocht in de supermarkt. Dit wordt veel op straat genuttigd ( indrinken), daarna worden horecabedrijven bezocht, dat weer overlast geeft. Lokaal OP 1 pleit voor meer handhaving op gebruik van alcohol in de openbaarheid.

Kwetsbare inwoners van de Krimpenerwaard en dan met name , mensen met een beperking hebben meer veiligheid op hun werk nodig. Daar zullen dus ook de beschutte werkplekken voor moeten blijven bestaan in de Krimpenerwaard. Voor deze mensen moet er werkgelegenheid zijn waar ze zich veilig voelen, gelukkig zijn en gewaardeerd worden.

Lokaal Op 1 vindt dat recreatie en toerisme in de gehele Krimpenerwaard moet worden bevorderd. Onze mooie Krimpenerwaard verdient dat. Denk aan onze kanoroutes, de prachtige natuur, golfbaan, wandelpaden, fietsroutes enz. In Krimpen aan de Lek is het wenselijk dat er een aanlegplaats komt voor cruiseboten.
De focus moet hierbij liggen op de verbinding van het buitengebied, met watersportkansen en omliggende steden. Er moet serieus geld komen voor publiciteit in landelijke bladen en het promoten van de Krimpenerwaard op beurzen.
Campertoerisme groeit de laatste jaren enorm. Lokaal Op 1 steunt een onderzoek naar realisering van camperplaatsen met voorzieningen.

Landbouw en veeteelt zijn een essentieel onderdeel van Krimpenerwaard en de verschillende dorpen. Er moet meer overleg zijn met deze sector. Uitbreiding moet mogelijk zijn, met inachtneming van een goede balans tussen milieu en bedrijfsvoering. Agrariërs spelen immers een belangrijke rol in het natuurgebied.