Menu Sluiten

Lokaal op 1 & Het gemeentelijk bestuur

Lokaal Op 1 vindt dat de gemeente, (onder gemeente verstaan wij: bestuur en ambtenaren) er is voor de samenleving. Het gemeentebestuur moet de inwoners, verenigingen en bedrijven beschouwen als partner. Bij partnerschap behoort de gemeente zich af te vragen “Wat heeft u van mij nodig?” Daarom moet de gemeente aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • Gemeente is benaderbaar (echt verkleinen afstand burger en organisatie/bestuur)
  • Gemeente is zichtbaar actief in het betrekken van burgers, verenigingen en bedrijven en behulpzaam bij het aanvragen van vergunningen
  • Gemeente is actief klantgericht in de begeleiding en informatieverstrekking in aanvraagprocedures etc.
  • Gemeente werkt kerngericht qua bestuur, ambtelijke organisatie en aandacht.
  • Gemeente optimaliseert de dienstverlening aan de samenleving.

Lokaal Op 1 vindt dat de gemeente kerngericht moet werken en daarom wil zij in elke kern een Commissie Kernoverleg instellen. Deze commissie overlegt dan periodiek met de voor elke kern aan te wijzen wethouder en accountmanager.

De Commissie Kernoverleg vertolkt de behoeftes en opvattingen van de inwoners en draagt deze uit naar de gemeente of andere organisaties. Deze commissie neemt zelf geen standpunten in. Immers, er leven heel veel verschillende gevoelens en opvattingen onder onze dorpsbewoners. Wel probeert deze commissie al deze opvattingen te horen en weer te geven en organiseert de Commissie Kernoverleg informatie en discussie.

De regio Midden Holland moet daadkrachtiger worden. Aansluiting bij de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag heeft onze voorkeur. Lokaal Op 1 wil een betere ontsluiting van de Krimpenerwaard met aandacht voor de Algerabrug en vervoer over water. De ligging tussen rivieren en de gewenste klimaatbestendigheid van Nederland vereist aansluiting bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Lokaal Op 1 staat een gezond en solide financieel beleid voor met een structureel sluitende begroting. De reserves en voorzieningen moeten niet groter zijn dan strikt noodzakelijk. Dit vereist een gedegen jaarlijkse actualisering.

Daarbij is het ook noodzakelijk concurrerend te zijn ten aanzien van de hoogte van de gemeentelijke belastingen. Waarom zijn de woonlasten in Krimpenerwaard bijvoorbeeld hoger dan in Rotterdam of Capelle aan den IJssel? De hondenbelasting afschaffen is prima, dekking moet bezien worden in het jaarlijkse dekkingsplan, echter nu wordt er in een langere periode afgebouwd, dat is hinken op twee gedachten.

Verder lezen: Lokaal op 1 & Wonen