Menu Sluiten

Programma

…… gewoon voor iedereen!

Inleiding

Er bestaat ongenoegen over de aandacht die de kernen in het westen van de Krimpenerwaard krijgen van het gemeentebestuur. Dit komt onder meer voort uit een ondervertegenwoordiging in raad en college en doordat meer dan evenredig de gemeente haar activiteiten organiseert in het oosten van de Krimpenerwaard.

De primaire doelstelling van Lokaal Op 1 is zorg dragen voor meer evenwicht in de bestuurlijke aandacht en bijdragen aan het beter gehoord worden van de inwoners, verenigingen en bedrijven in het westen van Krimpenerwaard.

Dat kan door vertegenwoordiging in gemeenteraad en college, aandacht vragen voor een dienstverlening dichtbij, maar ook door het ophalen van meningen en zorg te dragen dat dit op de bestemde plekken in uitvoering wordt genomen.

Lokaal Op 1 vindt dat de lokale gemeenschap op de eerste plaats komt. Deze gemeenschap capabel is om aan te geven wat noodzakelijk is en waar de prioriteiten liggen voor een betere leefgemeenschap. Het gemeentebestuur moet daar dankbaar gebruik van maken.

In het gemeentelijk functioneren is de zorg voor vitale kernen te veel een papieren doelstelling. Het in stand houden en ontwikkelen van vitale kernen is niet alleen een kwestie van het stapelen van stenen, maar in de hedendaagse samenleving nog meer het ontwikkelen en stimuleren van betrokkenheid bij het wel en wee van het dorp. Daarbij horen het overdragen van verantwoordelijkheden en het geven van kansen op het maken van eigen keuzes.

Door de grote oppervlakte van onze nieuwe gemeente, gaat centralisatie vaak ten koste van de dienstverlening aan onze inwoners ( reisafstand, bereikbaarheid), daarom moet het optimaliseren van het OV binnen de kernen een voorwaarde zijn voor centralisatie van de dienstverlening.

De directe aanleiding voor het ontstaan van Lokaal OP 1 is de gesignaleerde onvrede. Toch is Lokaal Op 1 een partij die haar verantwoordelijkheid wil en zal nemen waar het gaat om mede richting te geven aan alle beleidsvelden van de gemeente Krimpenerwaard.

Wij stellen de inwoners van de kernen centraal en vinden het belangrijk dat het dorpsbelang doorklinkt in het algemeen belang. Wij gaan er alles aan doen om met uw steun en inbreng een optimaal woon- werk- en leefklimaat te realiseren voor alle inwoners van Krimpenerwaard.

Ons programma in detail

Nawoord

Als onafhankelijke lokale partij hebben wij geen binding met landelijke partijen. Wij zijn geen linkse of rechtse of middenpartij. Wij maken ons sterk over de volle breedte van onze gemeente, voor álle inwoners. We werken vanuit de lokale wensen en behoefte van ónze inwoners, verenigingen en ondernemers.
De nieuwe fractie zal op basis van een samensmelting van ervaring, deskundigheid en enthousiasme en met gevoel voor politiek-bestuurlijke belangen, besluitvaardig en daadkrachtig optreden. We gaan voor maatwerk voor onze inwoners, verenigingen en bedrijven en tonen daarbij bestuurlijk lef. Lokaal Op 1 is bereid om er alles aan te doen en zich maximaal in te zetten voor onze inwoners. Lokaal Op 1 is toegankelijk, herkenbaar en benaderbaar voor iedereen. Uw stem op 21 maart 2018 op Lokaal Op 1 is daarvoor onontbeerlijk. Wij hopen op uw steun én stem.

Lokaal Op1

Voorzitter: J.J. Smit
Secretaris: Drs. J.H. van Veen
Penningmeester: J.B. Hofman