Menu Sluiten

We stellen onze kandidaten aan u voor:

 

Janette Hofman

We stellen aan u voor onze lijsttrekker Janette Hofman. Janette woont in Lekkerkerk is getrouwd, ze heeft twee jongens waarvan er een in Lekkerkerk woont en de ander werkt als politie-agent op st. Maarten. Janette heeft twee kleinkinderen een jongen en een meisje in de leeftijd van 4 en 8 jaar.

“Ik heb heel opleidingen gevolgd. Maar laat ik bij het begin beginnen: Ik ben met 15 jaar van school gekomen. Mijn man en ik zijn een patatzaak in Ouderkerk aan den IJssel begonnen. Daar moesten we noodgedwongen mee stoppen omdat mijn man gezondheidsklachten kreeg. We hebben vervolgens een discotheek in Krimpen aan de Lek gehad.”
“Het was Hans Ouwerkerk, destijds burgemeester van Lekkerkerk, die tegen z’n toenmalige VVD- wethouder Corry Nobel – van Vuren zei: ‘goh nou heb ik toch zo’n leuk meisje ontmoet’. Een dag later stond de wethouder op de stoep en vroeg of ik alsjeblieft mee wilde doen. Van haar heb ik het politieke vak geleerd. Zij vroeg steeds: wat is jouw mening daarover? Ik ben daarna naar de Mavo, de Havo, gegaan en ik heb een aantal VWO certificaten behaald. Later heb ik de opleiding voor sociaal dienstverlener gedaan. Toen ben ik stage gaan lopen bij bureau Halt. Ik ben op scholen voorlichting gaan geven over vuurwerk en toen kreeg ik de smaak te pakken. Ik heb de opleiding voor docente maatschappijleer gedaan, daarin zat ook de opleiding voor NT2 docent, om aan nieuwkomers de Nederlandse taal te leren. Naast mijn vak als docente maatschappijleer had ik veel te maken met kinderen met een rugzakje, ik heb leerlingen onder mijn hoede gehad die toch weer een nieuwe kans in hun leven hebben gekregen.”

Twee jaar geleden ging Janette met pensioen: “En binnen een week had ik weer een job om mensen die uit het buitenland kwamen, Nederlands te leren. En dat doe ik nu weer, ik help mensen in onder andere Rotterdam die het moeilijk hebben, zowel financieel als maatschappelijk.Wat mij typeert? Ik sta heel dicht bij de mensen.”
Janette bekleedde diverse bestuursfuncties: Ik ben onder andere vele jaren 2e voorzitter geweest van het open bejaardenwerk in Lekkerkerk. Mijn laatste functie was ruim een jaar voorzitter van het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek, hetgeen inhield; het op de rails zetten van de exploitatie. Doordat ik mee doe aan de verkiezingen ben ik afgetreden als voorzitter Cultuurhuis.”

Janette zat van 1978 tot 1985 in de raad van Lekkerkerk, ze is er vervolgens 5 jaar uit geweest om in 1990 terug te keren in de raad van Nederlek. Ze was tot het einde van de gemeente Nederlek in 2005, raadslid: “Ik heb me met hart en ziel 33 jaar van mijn leven aan het raadswerk besteed en ik hoop dat veel mensen mij als ambassadeur hebben gezien.”

 JanKees Hoftijzer

We stellen aan u voor: JanKees Hoftijzer (71), wonende Schans 4 in Krimpen aan de Lek.
Hij is getrouwd met Janny, samen hebben ze twee kinderen: een zoon en een dochter en twee kleinkinderen. Allen wonen ze binnen de grenzen van Krimpen aan de Lek: “Tot mijn vreugde zijn beide kleinzoons lid van voetbalvereniging Dilettant. Vanaf 1970 woon ik in dit dorp, eerst werkzaam bij de gemeente Krimpen aan de Lek, later bij de gemeente Nederlek.
Laatstelijk als griffier van de gemeenteraad. Ik ben met pensioen sinds 2005.Ik doe veel vrijwilligerswerk zoals belastinghulp, ik ben voorzitter van huurdersorganisatie Ons Belang,Voorzitter van het Huurdersplatform Krimpenerwaard, voorzitter van de Stichting Ouderenvoorzieningen Nederlek.  Ik heb mij aangesloten bij Lokaal op 1 vanwege de voortdurende drang vanuit Schoonhoven om alle zaken te regelen vanuit het oosten van de Krimpenerwaard. Dat moet stoppen. Dat kan alleen door een vuist te maken in het westen.”

Erik van Heukelom

Wij stellen aan u voor: Erik van Heukelom (54) “Ik ben ondernemer in Lekkerkerk, ik hou me bezig met technologische ontwikkelingen in de breedste zin van het woord. En ik ben lid geworden van Lokaal op 1 om ik net als veel andere mensen, vragen heb over besluiten die worden genomen. ‘Zijn die besluiten wel terecht? Hoe kan dat, waarom worden de mensen niet gehoord?  Daar wil ik meer gevoel bij krijgen. Waar ik niet tegen kan is onrecht . En ik denk dat de gemeentelijke dienstverlening beter kan, zeker voor de oudere mensen. Mensen moeten helemaal naar Stolwijk. Dat vind ik niet kunnen. Een gemeentelijk servicepunt in de buurt, vind ik noodzakelijk. Lokaal op 1 heeft verder geen landelijke lading en als tegenhanger van de landelijke partijen vind ik dat heel prettig. De club mensen van Lokaal op 1 spreken me wel aan. Bij de leden is veel kennis van ondernemerschap we proberen er met elkaar wat van de maken. Lokaal op 1 is begonnen om ook uit westelijk Krimpenerwaard wat te laten horen. En daar kan ik wel achter staan.”

Peter Gabeler

We stellen aan u voor : Peter Gabeler (63). Peter is gehuwd heeft twee kinderen  hij is adviseur op sociaal medisch gebied van het UWV  bij de regio Rijnmond: “Ik ben lid geworden van Lokaal op 1, omdat hetgeen Geke me vertelde  me erg aansprak. Het  voorzieningen niveau in de Krimpenerwaard is erg verarmd. Dat moet beter. Ik vind dat je voor de gemeenteraadsverkiezingen moet stemmen op een Lokale Partij. Om een voorbeeld te geven: Pia Dijkstra is met een heel mooi wetsvoorstel gekomen maar daar koop je lokaal niks voor.”

 

Michel Hendriks

We stellen aan u voor: Michel Hendriks. Michel is geboren op 30 mei 1967 in Haarlem. Hij is opgegroeid in Vijfhuizen. “In 1996 ben ik naar Krimpen aan de Lek gekomen. Ik heb twee dochters 27 en 21 jaar en een kleindochter bijna 7 maanden. Tevens heb ik een lieve vriendin die in Rotterdam woont. Ik ben mede eigenaar (MD) van een bedrijf Q.E. International B.V. gevestigd in Bodegraven. Wij verkopen geluiddempers wereldwijd in de Petrochemie.
Ik ben sinds jaren vrijwilliger bij v.v. Dilettant waarvan de laatste 3,5 jaar als voorzitter. Voor het voorzitterschap ben ik geëerd als lid van verdienste.” Michel is lid geworden van Lokaal op 1 omdat : “Samen zijn wij de maatschappij een weerspiegeling van deze maatschappij zie je terug bij de verenigingen binnen de dorpskernen/gemeente. Het zou mooi zijn als deze verenigingen samen kunnen werken om meer begrip en respect voor elkaar te krijgen. Voor 1 doel: om samen en met elkaar een prettigere samenleving/maatschappij te creëren.”

 

Gerbert van Beusekom

We stellen aan u voor: Gerbert van Beusekom (58) getrouwd en een dochter van 19 en een zoon van 13. “Ik woon al 30 jaar in Krimpen aan de Lek. Ik ben altijd horeca-ondernemer geweest. Nu zit ik in het bestuur van het Cultuurhuis in Krimpen aan de Lek. Ik ben gestopt met werken, en dan gaat andere wereld open. Via Janette ben ik bij Lokaal op 1 gekomen. en ik kon me gelijk vinden in de doelstellingen en standpunten van Lokaal op 1. Die zijn helder en eerlijk. Er is weinig aandacht voor de westhoek van de Krimpenerwaard. En daar moet de gemeente wat aan doen.”

 

Geke Smit

We stellen aan u voor: Geke Smit (67) tweede op de lijst voor Lokaal op 1. “Ik ben al weer 47 jaar getrouwd met John Smit, en moeder van een dochter en twee prachtige kleinkinderen. Ik heb de eerste acht jaar van mijn arbeidzame leven de boekhouding gedaan bij een autobedrijf, daarna ik heb daarna John bijgestaan in het bedrijf. Daarnaast deed ik nog andere dingen, voor de school van onze dochter, vrijwilligerswerk en ik heb diverse bestuursfuncties bekleed. In 2002 ben ik in de politiek terecht gekomen, totdat de herindeling een feit was. Ik heb van 2002 tot 2014 in de raad van Nederlek gezeten voor de VVD. Maar ik vond de VVD teveel een regentenpartij worden. Ik wilde niet alles uit Den Haag opgelegd krijgen. We wilden een partij die goed deed voor de inwoners van onze gemeente. Daarom hebben Janette Hofman en ik begin dit jaar Lokaal op 1 opgericht. Janette en ik werden namelijk regelmatig aangesproken door de mensen in Krimpen aan de Lek maar ook door mensen uit Ouderkerk met de vraag; ‘Willen jullie alsjeblieft onze belangen weer vertegenwoordigen, we missen een aanspreekpunt’.”
“Janette en ik kennen heel veel mensen en ik was een zichtbaar aanspreekpunt. Wij willen de dienstverlening vanuit het gemeentehuis naar de burgers toe weer terug. We vinden dat de gemeente zich veel te veel aan de regels houdt en zich te weinig verdiept in wat de mensen willen. Ook missen we het persoonlijk contact met de gemeente. Vroeger kon je een ambtenaar benaderen en dan kon je daar mee overleggen hoe je dingen moest aanpakken. Maar persoonlijk contact is bijna niet mogelijk. We hebben geen vaste aanspreekpunten meer. Ik wil de dienstbaarheid van de gemeente weer terug naar de burgers toe zodat de inwoners goede adviezen krijgen over het aanvragen van een vergunning en hoe je zaken het beste kan aanpakken. Kortom we willen een betere dienstverlening.”

 

Jo Zwijnenburg

We stellen aan u voor: Jo Zwijnenburg (71). Jo woont in Lekkerkerk met zijn echtgenote en ze hebben samen een dochter. Jo is 47 jaar zelfstandig ondernemer geweest in de elektronica. Hij is 30 jaar bij de vrijwillige brandweer geweest, 6 jaar zat hij in het bestuur van de Christelijke school, hij is 25 jaar lid van het bestuur van het Wielercomité en 9 jaar kerkrentmeester van de Protestantse Gemeente Lekkerkerk. Jo heeft een hart voor de ondernemers. Hij is lid geworden van Lokaal op 1 omdat: “Het idee van Geke en Janette sprak me aan. Krimpenerwaard west is niet in beeld bij de rest van de gemeente Krimpenerwaard. En dat is wel noodzakelijk. We zijn één gemeente Krimpenerwaard tenslotte. Maar we moeten ook zelf van ons laten horen. En dat doen we nu met onze nieuwe lokale partij Lokaal op 1. Een goed initiatief.”

 

Jan van Veen

We stellen aan u voor: Jan van Veen (67), secretaris van Lokaal op 1. Jan is getrouwd en heet twee dochters en vier kleinkinderen. Hij woont in Lekkerkerk. “Ik heb 44 jaar in het onderwijs gewerkt, zowel in het hoger als voortgezet onderwijs. En ik ben nu partner in een bedrijf dat zich bezighoudt met elektronisch leren oftewel tutoring. Wat wij bieden is een plek waar mensen ondersteuning zoeken in iets wat ze niet kunnen, en via een virtuele omgeving worden ze daar in ondersteund. Je kunt het zien als een soort marktplaats voor docenten en lerenden. En daarnaast hou ik me bezig met Lokaal op 1 daar is mijn tijd eigenlijk mee gevuld. Ik ben bezig geweest met alles in orde te maken om mee te kunnen doen met de verkiezingen, gisterenavond hebben we nog een avond gehad met agrariërs, ik heb samen met John de posters geplakt, we gaan nog flyeren, met dat soort dingen ben ik lekker bezig. Ik ben lid geworden van Lokaal op 1 omdat ik heel ontevreden ben over hoe de gemeente met de inwoners communiceert, en hoe zaken gaan. Ik kende Janette en en toen ze begon met Lokaal op 1 dacht ik, ik ga meedoen. Je kan wel mopperen maar misschien is het beter om wat te doen. Onderwijs en zorg zijn twee terreinen waarvan ik vind dat het beter kan. Aan onderwijs kan de gemeente niet zo veel doen, maar aan de zorg wel. Voor de zwakkeren in de samenleving daar wil ik me sterk voor maken.”

John Smit

We stellen aan u voor: John Smit (67)
John is geboren en getogen in Rotterdam, sinds 1972 is hij woonachtig in Krimpen ad Lek. Hij is in 1970 getrouwd met Geke, samen hebben ze een dochter, schoonzoon en twee prachtige kleindochters: “Ik ben ruim veertig jaar mede-directeur geweest van Duik-en Bergingsbedrijf W. Smit B.V. te Rotterdam. Dit bedrijf is overgegaan in handen van mijn schoonzoon en neven. Bedrijfsmatig heb ik veel met voorschriften en veiligheid te maken gehad. Ook kwamen er veel technische problemen op mijn weg. Mijn werk was meer dan werk voor mij, het was een uit de hand gelopen hobby. Mijn motto was altijd: alles is mogelijk, kan niet bestaat niet! Reeds 25 jaar ben ik bestuurslid van de NADO (Nederlandse associatie van duikbedrijven) en heb ik een bestuursfunctie bij het Huijskensfonds, duikopleidingen. Sinds 2014 ben ik bestuurslid van Krimpen 950 jaar. Ik was betrokken bij de organisatie van het geweldige feest ter ere van het 950-jarig bestaan van Krimpen ad Lek. Verder ben ik in mijn vrije tijd financieel en technisch adviseur bij het Cultuurhuis. Begin van dit jaar zijn we gestart met de nieuwe politieke partij Lokaal op 1. Veel mensen in onze gemeente vinden dat ze niet worden gehoord door de gemeenteraad. Wij ervaren ook, dat het moeilijk is om het gemeentelijke apparaat in beweging te krijgen. Ze blijven op afstand staan van de burger en schermen dikwijls met de term:” We mogen er zes weken over doen!” De afgifte van vergunningen is hier een goed voorbeeld van. De gemeente is er voor de inwoner, niet andersom!Met zijn bestuursfuncties en Lokaal op 1 is John van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat bezig. Maar tijd om te golfen heeft hij natuurlijk ook wel ingecalculeerd.

 

Inge Verwaal

We stellen aan u voor: Inge Verwaal (75) komt oorspronkelijk uit Zutphen: “Ik heb drie kinderen en mijn man is 28 jaar geleden overleden. Ik help ouderen en gehandicapten met schilderen om zo de fijne motoriek bij te houden en ik help in de kerk. Schilderen is mijn hobby en ik hou me al meer dan veertig jaar bezig met genealogie. Ik heb bij de gemeente Nederlek gewerkt van 1977 tot 2012. Daar ontmoette ik Geke Smit en Janette Hofman. Ik ben van huis uit heel sociaal opgevoed. Mijn ouders zaten overal in. Mijn vader vooral, hij was bij de vrijmetselarij, bij de drankbestrijding, en hij probeerde de jeugd op het goede pad te houden.
Toen Geke en Janette, lieten weten dat ze met een politieke partij wilden beginnen heb ik meteen ‘ja’ gezegd. Ik vind dat veel dingen achteruit gaan. Kijk, als ik tijdens mijn wandeling naar mijn werk zag dat er een stoeptegel los lag, belde ik de gemeente en dan werd dat gemaakt. En als ik dat nu doe dan krijg ik als antwoord: oh mevrouw, zolang het niet 2 bij 2 meter is komen we niet. Nou dat steekt mij zo. Dat vind ik heel erg. En zo zijn er meer dingen; Mensen die niet meer uit de voeten kunnen moeten naar Stolwijk voor een paspoort. Dat vind ik te gek voor woorden. Toen Geke en Janette Lokaal op 1 wilden opzetten heb ik gelijk gereageerd en me aangemeld.”

Bram Hofman

We stellen aan u voor: Bram Hofman Bram heeft tal van functies bekleed in Lekkerkerk: “Ik ben 35 jaar organisator van de Wielerronde van Lekkerkerk, geweest waarvan de laatste 7jaar als voorzitter. 42 jaar was ik eigenaar van Expert Mudde. Ik ben 15 jaar secretaris van de Middenstandsvereniging Lekkerkerk geweest van 1980 tot 1995 en ik ben commissielid KVO Lekkerkerk (veilig ondernemen) geweest.
En nu maak ik me sterk voor Lokaal op 1. Want Lokaal op 1 is een partij voor iedereen!”